martes, 11 de xuño de 2024

 O Mércores 19/06/24 dende as  19:00 ata as 20:00 recolleremos os libros de Bacharelato e o Xoves  20/06/24 dende as  19:30 as 20:30 horas recolleremos os libros da Eso

O Venres 5 de  Xullo de 18 a 19 horas  , recolleremos de novo os libros de Bacharelato e os que quedasen pendentes da Eso.


xoves, 16 de maio de 2024

 CONVOCATORIA DE ASEMBLEA XERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

    De conformidade co disposto nos vixentes estatutos da Asociación de Nais e Pais de Alumnos do IES Auga da Laxe, convócase a tódolos pais e nais á Asemblea Xeral Ordinaria, que terá lugar no instituto o luns 10 de Xuño  de 2024 ás 18:30  horas en primeira convocatoria e as 19:00 horas en segunda convocatoria, co obxecto de debater a seguinte

                                      ORDE DO DÍA

 1. Lectura e aprobación da acta anterior

 2. Estado de contas

 3. Información da directiva

 4. Agradecementos

 5. Banco de libros : Reserva de libros e información de días de recollida

  6. Rogos e preguntas.


luns, 11 de setembro de 2023


Data de entrega libros Anpa

BACHARELATO  Martes 12 DE 19:30 a 20:30

ESO mércores 13 DE 19:00 a 20:00


martes, 5 de setembro de 2023

 CONVOCATORIA DE ASEMBLEA XERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

    De conformidade co disposto nos vixentes estatutos da Asociación de Nais e Pais de Alumnos do IES Auga da Laxe, convócase a tódolos pais e nais á Asemblea Xeral Ordinaria, que terá lugar no instituto o luns 11 de setembro  de 2023 ás 18:30  horas en primeira convocatoria e as 19:00 horas en segunda convocatoria, co obxecto de debater a seguinte

                                      ORDE DO DÍA

 1. Lectura e aprobación da acta anterior

 2. Orzamento ano 2023-24

 3. Información de directiva

 4. Renovación xunta directiva

 5. Banco de libros.

 6. Rogos e preguntas

luns, 12 de xuño de 2023

O luns 19/06/23 dende as 19:00 ata as 20:00 recolleremos os libros de bacharelato e o xoves 22/06/23 dende as 19:30 as 20:30 horas recolleremos os libros da Eso.

xoves, 18 de maio de 2023

Asemblea Fin de curso

CONVOCATORIA DE ASEMBLEA XERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS 

            De conformidade co disposto nos vixentes estatutos da Asociación de Nais e Pais de Alumnos do IES Auga da Laxe, convócase a tódolos pais e nais á Asemblea Xeral Ordinaria, que terá lugar no instituto o luns 5 de Xuño de 2023 ás 18:30 horas en primeira convocatoria e as 19:00 horas en segunda convocatoria, co obxecto de debater a seguinte 

ORDE DO DÍA      

 1. Lectura e aprobación da acta anterior
 2. Estado de contas 
 3. Información da directiva 
 4. Agradecementos 
 5. Banco de libros. Información de días de recollida
 6. Renovación xunta directiva 
 7. Rogos e preguntas.

luns, 7 de novembro de 2022

 CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA ANPA AS GAIANDAS


    Convócase a tódalas familias socias a asemblea extraordinaria que se celebrará o vindeiro luns 21 de novembro de 2022 as 18,30 horas en primeira convocatoria e as 19:00 en segunda convocatoria para debatir o seguinte punto


- Modificación do regulamento de banco de libros e votación.

Expoñemos a continuación os paragrafos modificados en vermello:

A petición farase a través  da aplicacion de Ampafacil. Tamén haberá posibilidade de facelo presencial, en caso de que haxa problemas para facelo a través da aplicación

 Os libros teñen que estar forrados. Aqueles libros que non se forren levarán unha sanción de 2€ por libro. 

 

A perda ou deterioro dun libro  terá unha penalizacion de tres veces a cota de libros o primeiro ano de vixencia do manual, dúas veces o segundo ano de vixencia do manual, e a partir de aí o valor da cota do libro. A cota de libros mencionada será a acordada na asemblea mais recente a data de recollida de libros.

 

As doazóns dos manuais poden ser totalmente gratuítas ou trocar cada doazón (sempre en cando a Anpa precise o manuel doado) por outro libro que precise a familia.