xoves, 16 de maio de 2024

 CONVOCATORIA DE ASEMBLEA XERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

    De conformidade co disposto nos vixentes estatutos da Asociación de Nais e Pais de Alumnos do IES Auga da Laxe, convócase a tódolos pais e nais á Asemblea Xeral Ordinaria, que terá lugar no instituto o luns 10 de Xuño  de 2024 ás 18:30  horas en primeira convocatoria e as 19:00 horas en segunda convocatoria, co obxecto de debater a seguinte

                                      ORDE DO DÍA

  1. Lectura e aprobación da acta anterior

  2. Estado de contas

  3. Información da directiva

  4. Agradecementos

  5. Banco de libros : Reserva de libros e información de días de recollida

  6. Rogos e preguntas.