sábado, 25 de xuño de 2016

BANCO DE LIBROS. Devolución de libros.

O día 27 de xuño das 18:30 ás 20:30 horas devolveranse os libros prestados.
Os libros das materias suspensas devolveranse en setembro.

ASAMBLEA XERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS

De conformidade co disposto nos vixentes estatutos da Asociación de Nais e Pais de Alumnos do IES Auga da Laxe, convocase a tódolos pais e nais á Asamblea Xeral, de carácter Ordinario, que terá lugar no Salón de Actos do Instituto, o mércores día 29 de xuño de 2016 ás 20.00 horas, en primera convocatoria, e as 20.05 horas en segunda convocatoria, co obxecto de debater a seguinte

Orde do Día

  1. Lectura e aprobación da acta anterior.
  2. Estado de contas 2015-16.
  3. Banco de Libros.
  4. Proxecto Laranxa.
  5. Información para novos alumnos.
  6. Rogos e preguntas.